Utlysta jaktprov 2018

Vemdalen/Hede 17-19 augusti, (fre-sön)
Anmälan till Roger Hedlund, Sjövägen 152, 834 34 Brunflo, 070-358 12 13, pauliden@hotmail.com
Lidsjöberg/Strömsund "Vattudalsprovet", 29-30 september (lör-sön)
Provet genomförs i samarbete med SSF Ångermanland.
Anmälan till Anders Griph, Öhn 325, 833 92 Strömsund, 072-7053970, griph.anders@gmail.com
Vemdalen/Börtnan/Rätan 22-23 oktober, (mån-tis)
Anmälan till Ewy Carlsson, Nusgatan 10, 840 92 Vemdalen, 073-0424550, ewy.c.vemdalen@gmail.com

J/H Klubbmästerskap 2018
Den hund som tar högsta poängen under något av våra utlysta jaktprov under året blir klubbmästare. Vid ev. lika resultat vinner den yngre hunden. Man kan alltså tävla vid flera tillfällen men bara det högsta resultatet räknas.

För jaktprov gäller följande:
Första start på jaktprov för lokalklubbens egna hundar är gratis.
Lokalklubbens egna medlemmar har förtur i händelse av överanmälan till ordinarie prov.
Vid vissa prov kan provtiden komma att begränsas till 3 timmar. Meddelas i så fall vid bekräftad start.
Ej utnyttjad start vid hunds sjukdom återbetalas endast mot veterinärintyg.
Löpande tik får ej startas. Gäller både ordinarie och rörliga prov.Anmälan till ordinarie prov:

Skriftlig anmälan skall vara provledaren tillhanda minst 14 dagar innan start. 
Använd blankett som finns i Ståndskall eller på ssf-riks.se, fullständigt ifylld.
Anmälan kan även skickas in direkt på nätet, se under Jaktprov på ssf-riks.se.
Startavgiften 350:- betalas på plats. Domararvodet 250:- ingår i startavgiften.

Bekräftelse om start:

Bekräftelse om start och övrig information om respektive jaktprov görs av provledaren på det telefonnummer eller den e-postadress hundägaren uppgivit vid anmälan. Om meddelande från provledaren lämnats på mobilsvar eller e-post, vänligen bekräfta omgående annars kan den upplåtna platsen gå till nästa hund.

Rörliga jaktprov 16/8 2018 - 31/3 2019 

Skriftlig anmälan sänds till Lennart Jönsson, Nyvägen 9, 830 51 Offerdal, 070-657 67 38, lennartjonsson1956@gmail.com, minst 3 dagar innan beräknad start.
Tilldelad domare tar sedan kontakt med hundägaren och bestämmer tid och plats. Hundägaren betalar då in startavgiften 100:- på klubbens postgiro 13 70 11-3. Domararvode 250:- plus ev. reseersättning betalas av hundägaren direkt till domaren.
Använd blankett som finns i Ståndskall eller på  ssf-riks.se , fullständigt ifylld. Anmälan kan även skickas in direkt på nätet, se under Jaktprov på ssf-riks.se.

Poll

Tycker du det är viktigt att jaktprovsmeritera din hund?

Ja (8)
Nej (0)

Total votes: 8