Utlysta jaktprov 2020

Vemdalen/Hede 16-17 augusti, (sön-mån)
Anmälan till Roger Hedlund, Sjövägen 152, 834 34 Brunflo, 070-358 12 13, pauliden@hotmail.com
Lidsjöberg/Strömsund "Vattudalsprovet", 3-4 oktober (lör-sön)
Provet genomförs i samarbete med SSF Ångermanland.
Anmälan till Anders Griph, Öhn 325, 833 92 Strömsund, 072-7053970, griph.anders@gmail.com
Vemdalen 19-20 oktober, (mån-tis)
Anmälan till Nilkas Stöök, Kullsta 452, 840 70 Hammarstrand, 070-2220532, niklasstook@gmail.com

J/H Klubbmästerskap 2020
Den hund som tar högsta poängen under något av våra utlysta jaktprov under året blir klubbmästare. Vid ev. lika resultat vinner den yngre hunden. Man kan alltså tävla vid flera tillfällen men bara det högsta resultatet räknas.

För jaktprov gäller följande:
Första start på jaktprov för lokalklubbens egna hundar är gratis. Gäller både rörligt och utlyst prov.
Lokalklubbens egna medlemmar har förtur i händelse av överanmälan till ordinarie prov.
Vid vissa prov kan provtiden komma att begränsas till 3 timmar. Meddelas i så fall vid bekräftad start.
Ej utnyttjad start vid hunds sjukdom återbetalas endast mot veterinärintyg.
Löpande tik får ej startas. Gäller både ordinarie och rörliga prov.Anmälan till ordinarie prov:

Skriftlig anmälan skall vara provledaren tillhanda minst 14 dagar innan start. 
Använd blankett som finns i Ståndskall eller på ssf-riks.se, fullständigt ifylld.
Anmälan kan även skickas in direkt på nätet, se under Jaktprov på ssf-riks.se.

Bekräftelse om start:

Bekräftelse om start och övrig information om respektive jaktprov görs av provledaren på det telefonnummer eller den e-postadress hundägaren uppgivit vid anmälan. Om meddelande från provledaren lämnats på mobilsvar eller e-post, vänligen bekräfta omgående annars kan den upplåtna platsen gå till nästa hund. Startavgiften 400:- per start sätts in på pg 13 70 11-3 då din plats är bekräftad av provledaren. Domararvodet 250:- ingår i startavgiften.

Rörliga jaktprov 16/8 2020 - 31/3 2021 

Skriftlig anmälan sänds till Lars-Åke Åsberg, Näversjön 130, 835 92 Krokom, 070-586 97 26, amaroken1958@gmail.com, minst 3 dagar innan beräknad start.
Tilldelad domare tar sedan kontakt med hundägaren och bestämmer tid och plats. Hundägaren betalar då in startavgiften 100:- på klubbens postgiro 13 70 11-3. Domararvode 250:- plus ev. reseersättning betalas av hundägaren direkt till domaren.
Använd blankett som finns i Ståndskall eller på  ssf-riks.se , fullständigt ifylld. Anmälan kan även skickas in direkt på nätet, se under Jaktprov på ssf-riks.se.

Poll

Tycker du det är viktigt att jaktprovsmeritera din hund?

Ja (32)
Nej (4)

Total votes: 36