Uppmaning!

07/08/2015 08:51

Alla vill vi att vår nästa hund ska vara fantastisk; en god kamrat, snygg, frisk och en fantom i skogen…

För att det ska vara möjligt behöver avelsarbetet inom SSF bedrivas i den riktningen. Det största problemet med den uppgiften är att våra avelsbaser är små. Endast omkring tre procent av Norrbottenspetsarna och Finsk spetsarna används i aveln idag. Ett skäl till att få hundar används är att SSF saknar information om de allra flesta hundarna då tyvärr alldeles för få startar på jaktprov.

Av den anledningen uppmanar vi er hundägare som har fungerande jakthundar att anmäla er hund och starta på jaktprov. Många lever i den villfarelsen att jaktprov är endast för ”kanonhundar ”vilket är helt fel. Proven som pågår i 3-4,5 timmar är väldigt likt vanlig jakt förutom att man inte bär vapen, en vanlig skogspromenad med en domare som kan ge tips under provet. Det är alltså inga märkvärdigheter utan om du har en hund som det går att skjuta fågel för så är chansen stor att hunden blir jaktprovsmeriterad. Redan när några fåglar är fällda så är det dags för jaktprov. Det är till stor hjälp för oss i avelsarbetet. Du kommer dessutom att träffa andra med samma intresse för trädskällarjakten och våra raser och upptäcka hur roligt vi har tillsammans.
Jaktproven är antingen så kallade ”Ordinarie Prov” som går av stapeln på ett förutbestämt datum och på marker inom ett visst område. På ordinarie prov lottas domare och provområden bland startande hundar. Därutöver finns så kallade ”Rörliga prov” som man kan gå på marker som man känner till och med möjlighet att välja tillfälle.

Boktipset: Läs gärna "Jaktprov för Dummies" som du hittar på denna länk. Både rolig och lärande! 

Uppgifter om hur du går till väga för att anmäla din hund finns i Ståndskall nr 2 som utkommer i början av juni varje år. Mer info om våra jaktprov i SSF J/H finner du på denna sida.

Väl mött på jaktproven i höst!