Nyhet! Du kan nu anmäla din hund till utstälning direkt på webben.
Det kan du göra på SSF Riks hemsida på denna länk.
Där kan du även ladda ner anmälningsblanketten om du hellre vill det.

Riksutställningen Hammarstrand 2017-04-01

Resultat


Vemdalen 2017-11-04

SSF J/H inbjuder till utställningen för Finsk Spets och Norrbottenspets.
Tid och plats: Lördag 4 november 2017, Lövåsgården i Vemdalen
Domare: Eva Jönsson


Anmälan senst 20 oktober till:
Lennart Jönsson
Nyvägen 9, 830 51 Offerdal
070-6576738, lennartjonsson1956@gmail.com

Valpklass 4-9 mån, Champion- och Veteranklass gratis. Övriga klasser 250:-
OBS. Jakthundsklass från 15 månader fylld på utställningsdagen.
Anmälningavgift insätts på SSF J/H:s plusgiro 13 70 11-3. Märk inbetalningen med hundens registreringsnummer. Använd blankett från Ståndskall eller på SSF Riks hemsida.

PM med info och nummerlapp skickas ut veckan föra utställningen.
Kontrollera i god tid att era hundar har giltiga vaccinationer. Inga valpar under 4 månader får vistas på utställningsområdet enl. SKK's regler.

Servering samt lotteri med fina priser. Två dagars fågeljakt inkl. boende med självhushåll på Holmen Skogs marker lottas ut på startnumret.

Välkomna!